Telefon
+48 663 830 517

Alimenty od dziadków

Alimenty w typowych sprawach zasądzane są od jednego z rodziców na rzecz dziecka. Zdarza się, że uprawniony do alimentów może ubiegać się o rentę alimentacyjną od dziadków, zarówno tych od strony swojej matki jak i ojca. Są to tzw. alimenty uzupełniające.

Alimenty mają zapewnić środki utrzymania, a w miarę potrzeby także środki wychowania osobom bliskim, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Zasadą jest, że obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych bliższego stopnia przed krewnymi dalszego stopnia. Jeżeli jeden z rodziców jest całkowicie niezdolny do wykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, to obowiązek ponoszenia w całości ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem wspólnych małoletnich dzieci spoczywa na drugim rodzicu. Dopiero gdyby również drugi z rodziców nie był w stanie w całości lub w części sprostać swemu obowiązkowi wobec dziecka, to wówczas w grę mogą wchodzić alimenty od babci lub dziadka.

Dziecko może wystąpić z pozwem o alimenty od swoich dziadków w sytuacjach, kiedy jego rodzice: nie żyją, bądź gdy nie są w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od nich na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Ponadto wnuk musi pozostawać w niedostatku, aby móc ubiegać się o alimenty od dziadków. Oczywiście dziadkowie muszą mieć możliwości zarobkowo – finansowe, aby mogli nałożony na nich obowiązek spełnić.