Telefon
+48 663 830 517

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kara czy pomoc?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest często postrzegane przez rodziców jako kara za ich niewłaściwe postępowanie. Tymczasem celem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest nie tylko ochrona dziecka, lecz także niesienie pomocy rodzicom dla właściwego wykonywania tej władzy.

Aby pomóc rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze konieczne jest postawienie trafnej diagnozy, czyli nazwanie choroby, na którą rodzina cierpi, ustalenie jej przyczyn, przebiegu, stopnia zaawansowania i wreszcie wybór właściwych środków i metod postępowania terapeutycznego.

Zgodnie z art. 109 § 1 i 2 k.r.o. jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Sąd opiekuńczy może w szczególności skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Jest to środek głębiej wnikający w problemy rodziny aczkolwiek, co należy podkreślić, nie mający charakteru represyjnego.

W przypadku rodziców, którzy nie posiadają naturalnie nabytych umiejętności rodzicielskich bądź ich postawy rodzicielskie wymagają korekty, dobrym środkiem oddziaływania jest skorzystanie przez nich z pomocy profesjonalnej, poradnictwa, terapii itp. W tym celu sąd może skierować rodziców na terapię rodzinną, indywidualną czy na warsztaty poprawiające ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.

Nie ma żadnych przeciwwskazań aby rodzic świadomy swoich ograniczeń w zakresie predyspozycji i kompetencji opiekuńczo – wychowawczych z własnej inicjatywy poszukał wsparcia u specjalisty na przykład psychologa czy terapeuty. Może również  udać się na warsztaty bądź treningi organizowane dla rodziców. Z pewnością będzie to inwestycja w przyszłość rodziny i sposobność do lepszego poukładania relacji rodzinnych.